EN SK

Aktuality BPUG™ SLOVENSKO

*

Ako zvládať stres pred obhajobami diplomových prác?

6.4.2022 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Vážení študenti,

potrebujete  vedieť ako zvládať stres pred obhajobou diplomových prác? Neváhajte a prihláste sa na pracovné stretnutie, ktorè Vám pomôže zvládnuť túto dôležitú udalosť vo Vašom živote. Pracovného stretnutia, bude viesť absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,  Program líderka spoločnosti  LeadIN s.r.o.  Miriam Filipová.

Tešíme sa na Vás! 
1. Čo Vám program môže priniesť?

Cieľom programu je oboznámiť účastníkov s fyziológiou stresu, naučiť sa vnímať signály svojho tela, ktoré indikujú, že sme v strese, spoznať svoje tendencie reakcií na stresové situácie a naučiť sa vedome s nimi pracovať. Naučia sa aj rôzne techniky na lepšie vysporiadanie sa so stresom.

2. Pre koho je program určený?

Program je určený pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia na Fakulte managementu UK, ktorí majú záujem dozvedieť sa o tom, čo je stres, v čom nám pomáha a v čom zas nie a ako ho zvládať nielen pri písaní a následnej obhajobe diplomovej práce ale aj v bežnom živote.

3Čo budete potrebovať?

V prípade osobných stretnutí pero a papier, v prípade online stretnutí notebook, počítač alebo telefón s pripojením na internet, kamerou a mikrofónom. V oboch prípadoch aj otvorenú myseľ a chuť učiť sa nové veci. 

Rozsah interakcií:

6 x 2-hodinový 
workshop (webinár v prípade reštrikcií) vrátane prestávky - 1x týždenne

Začiatok programu: 13.4.2022  15:00 - 17:00

Registrácia: 
BPUG.sk | Podujatia - kalendár, zoznam

Upozornenie: Účastníci podujatia súhlasia so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, pričom tieto budú použité výlučne v súvislosti s organizovaním tohoto podujatia. 

 

Digitálna éra vzdelávania

4.1.2022 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


                                              

 

V Bratislave 10.1.2022

Dobrý deň vážení pedagógovia, študenti, technologickí partneri! 


Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu pod názvom „Digitálna éra vzdelávania“, ktorá sa uskutoční dňa 10.2. 2022 na Fakulta managementu, pričom forma jej realizácie bude závisieť od pandemickej situácie a nariadeniach platných pre toto obdobie.  V rámci podujatia sa pokúsime prediskutovať možnosti ako  zintenzívniť práce na elektronizácii vzdelávania, pričom pripravený program ponúka aj riešenia pre uspokojenie názorov širokého spektra zainteresovaných strán. 
 
Touto cestou vám chceme ponúknuť možnosť zapojiť sa, a tým prispieť do zaujímavej diskusie. Budeme radi, ak svojimi vedomosťami a praktickými skúsenosti obohatíte naplánovaný obsah podujatia. Uvedomujeme si potreby prepojiť názory pedagógov, študentov a technologických partnerov za účelom hľadania vhodných riešení, ktorých cieľom je posunúť vzdelávanie na vyššiu úroveň.
 
Záštitu nad podujatím prevzal dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.,

Odbornú garanti podujatia sú Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum a BPUGTM SLOVENSKO.
 
Registráciu na podujatie : Registrácia 
 
Program podujatia
 
Tešíme sa na Vás!

PM Bc. Natália Pintérov
+421 908 866 260
pinterova27@uniba.sk


Uprostred každej ťažkej situácie leží príležitosť !

20.4.2021 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!

Registrácia  na podujatie


 

LETNÁ ŠKOLA: EKONOMIKA V KRUHU

30.6.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Letná škola: Ekonomika v kruhu (10. - 14. 8. 2020) 
 
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, 3E inštitút a platforma Circular Slovakia sú tri organizácie, ktoré sa spojili v príprave spoločného vzdelávacieho projektu letnej školy „Ekonomika v kruhu“. Cieľom tohto podujatia je predstaviť  podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) žiakom základných škôl v Bratislave. 
 
Projekt letnej školy „Ekonomika v kruhu“ má za úlohu predstaviť princípy cirkulárnej ekonomiky, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote. Cieľom je ukázať tento prístup žiakom nie len v teoretickej forme, ale zažiť čo najviac princípov obehového hospodárstva v praxi a každodennom živote. 
 
Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy, či hry na témy: 

Dizajn výrobkov – životnosť výrobkov, 
Odevný priemysel – móda s posolstvom, 
Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom, 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie, 
Zelené budovy – trvalo udržateľné stavby a zelené strechy,   
Správanie spotrebiteľov – stravovanie, nakupovanie, tvorba odpadu. 
 
Súčasťou projektu budú tematické podujatia, a exkurzie (skládka, spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, zelené strechy, komunitné záhrady). Letná škola je určené žiakom piateho až deviateho ročníka a má kapacitu 20 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity. 

Pre koho:         Žiaci piateho až deviateho ročníka základných škol
 
Kedy:               10 - 14.08.2020
 
Strava:             3x denne vegetariánska strava
 
Cena:               60 eur

Projektová koordinátorka:

doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.,
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum,
Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave,
Kontakt: Veronika.Gezik@fm.uniba.sk

Registrácia


WEBbinár: Kybernetická bezpečnosť pre mestá a obce

9.6.2020 - Peter Balco - Aktuálne - TOP!


Registrácia
 

BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri: